Jan Arne Handorff, Nye Takter 23/1981 (07.10.1981):

Jim Pembroke: Corporal Cauliflowers' Mental Function

The original Norwegian text: In Finnish: In English:
Tredje soloalbum, utgitt 1977: ikke hans nyeste, men kanskje hans fineste…

Jim Pembroke. Engelskmann bosatt i Finland. PopPoet og CosmoKyniker og sofistikert SangSkriver. Mannen bak WIGWAM - historiens største glemte gruppe øst for den 24. meridian, stille oppløst samme år som dette album kom… (se ellers intervju med Pembroke et annet sted i dette nummer).

Innholdet er originalt. En kledelig utvidet parallell til senere Wigwam. Komposisjoner med en style som gjør det 'gammelmodige' tidløst. Produksjonen er krystallklar og egget framfor platt og glatt. Himmelsk, spensig, over moen…

Musikere med: Ronnie Österberg og Rekku Rechardt fra Wigwam. Ekstra gitar fra ex-Zamla Coste Apetrea. Noen blåsere. Pembroke piano.

Tekstene: satirisk ordspill ikke ulikt pre-CBS Zappa (Evelyn A Modivied Dog VERSUS Earring Is Believing?) mot byråkrati som hippiedom. Iført et ekstra begrep om geografisk lokalisert idylluthygge. Mye kjærlighet og enda mer (privat) polemikk. Godt opp Steely Dan 1974-6: som alternativ, ikke som haleheng, utvekst eller miniatyr. Et eget sentiment…

Hvorfor anmeldes denne her og nå?

MAI skal ha den svenske utgaven på lager - så klag ikke lenger over utilgjengelighet! Men hvor ble det av tekstvedlegget…?

Kolmas sooloalbumi, julkaistu 1977: ei viimeisimpänsä, mutta ehkä hienoimpansa…

Jim Pembroke. Suomeen asettunut engelsmanni. PopPoeetikko ja KosmoKyynikko ja hienostunut LaulunLaatija. Mies WIGWAMin takana - kaikkien aikojen suurimman unohdetun yhtyeen 24. pituuspiirin itäpuolella, joka hajosi kaikessa hiljaisuudessa samana vuonna kun tämä albumi ilmestyi… (katso Pembroken haastattelua toisaalla tässä numerossa).

Sisältö on omaperäistä. Edustava, laaja-alaisempi rinnakkaisilmiö myöhempien aikojen Wigwamille. Sävellyksiä, joiden tyyli tekee 'vanhanaikaisesta' ajatonta. Tuotanto on pikemmin kristallinkirkasta ja särmikästä kuin latteaa ja tasaista. Taivaallista, juohevaa, korkeuksissa leijuvaa…

Mukanaolevat muusikot: Ronnie Österberg ja Rekku Rechardt Wigwamista. Lisäkitaristina ex-Zamla Coste Apetrea. Puhaltimia. Pembroke pianossa.

Tekstit: satiirisia sanaleikkejä ei kaukanakaan CBS-kautta edeltävästä Zappasta (Evelyn A Modified Dog VASTAAN Earring Is Believing?) niin byrokratiaa kuin hippeyttä vastaan. Puettuna vieläpä käsitykseen maantieteellisesti paikannettavissa olevasta mukavasta idyllistä. Paljon rakkautta ja vielä enemmän (yksityistä) polemiikkia. Steely Danin 1974-76 veroista: vaihtoehtona, ei jäljitelmänä, kasvannaisena tai pienoismallina. Omana tunnemaisemanaan…

Miksi arvioida tämä tässä ja nyt?

MAI:lla [norjalainen jakelija] pitäisi olla ruotsalainen painos varastossa - älkää siis enää valittako hankalasta saatavuudesta! Mutta minne jäi tekstiliite…?

Third solo album, released 1977: Not his latest, but perhaps his best…

Jim Pembroke, Englishman residing in Finland. Pop Poet and Cosmic Cynic and Sophisticated Songwriter. The man behind WIGWAM, history's greatest forgotten group east of the 24th meridian, quietly dissolved in the year that the album was released… (see the interview with Pembroke elsewhere in this issue).

The contents are original. A suitable expanded parallel of the later Wigwam. Compositions in a style that makes the 'old fashioned' timeless. The production is crystal clear and edged instead of flat and smooth. Heavenly, resilient, hovering over heights…

Musicians on the album: Ronnie Österberg and Rekku Rechardt from Wigwam. Extra guitar from ex-Zamla Coste Apetrea. Some brass. Pembroke on piano.

Text: satirical word play, not unlike pre-CBS Zappa (Evelyn A Modified Dog compared to Earring Is Believing?) against bureaucracy as well as hippie sentiments. Dressed in an extra concept of geographically localized idyllic coziness. A great deal of love and ever more (private) controversy. Closely resembles Steely Dan 1974-6; as an alternative, not as a copycat, outgrowth, or miniature. Its own sentiment. . .

Why report on it here and now?

MAI [Norwegian distributor] will have the Swedish edition on the shelves, so stop complaining about unavailability! But what happened to the enclosed lyrics…?


Thanks to Esa Järvi and Hans Beck for the English translation.